info bbsf kalender competities formulieren palmares
bbsf
 
bbsf
bbsf
bbsf
gemiddelden
perfect game
pers
schorsingentornooien


BK SINGLES VETERANEN
Info
Inschrijven regio 1 Anglo Hamme
Inschrijven regio 2 Carré d'As
BK DUBBELS GEMENGD
Info
Inschrijving
  BK SINGLES JEUGD
Info
Uitslagen
Inschrijven serie 2

22.11.2021: Er is briefwisseling (Interteams, Uitslagen BK Jeugd J/V, Veteranen)

Vanaf 1 november moet in heel het land, voor de toegang tot alle sportaccommodaties een Covid Safe ticket vertoont worden. 

Het bowlingcenter is zelf verantwoordelijk voor de controle.

Deze beslissing werd genomen door de regering op nationaal niveau en niet door BBSF.  We gaan hiermee dus nog een tijdje moeten leven.

Het bestuur van de beide vleugels is van mening dat het, zelfs zonder vaccinatie, mogelijk is om onze sport zonder al te veel beperkingen te blijven uitoefenen.

Onze competities zullen niet onderbroken worden. 

Spelers zullen bij het betreden van het bowlingcenter één van de volgende documenten moeten voorleggen: 
  • Een covid safe ticket type 2, het bewijs van volledige vaccinatie van minstens 15 dagen oud  
  • Een bewijs van herstel na infectie door Covid 19  
  • Een negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud.
Als spelers om wat voor reden dan ook niet kunnen deelnemen aan de interclub, zullen de ploegkapiteins hun uiterste best moeten doen om een volledige selectie op te stellen.
Indien dit niet mogelijk is, zoals voorzien in de reglementen, zal de teamkapitein contact nemen met de sportcoördinator van de respectievelijke vleugel die dan een beslissing zal kunnen nemen.   

Hier vindt u de link die de geldende regels uitlegt in het kader van de sportbeoefening van Sport Vlaanderen:
basisprotocol sport en corona.

en in de federatie Wallonië/Brussel:
Protocole_Activites_physiques_et_sportives.pdf (aes-aisf.be)

Wij kunnen jullie alleen maar aansporen om voorzichtig te blijven en wensen iedereen een uitstekend 2021-2022 toe.

Met sportieve groeten
BBSF

 

BK OPEN Sport
Singles/Dubbels

Oliepatroon
Taj Mahal

 Op 24/10/2021 had het laatste congres van ETBF plaats. 
De voorgestelde naamsverandering naar European Bowling Federation, roepnaam European Bowling werd door de algemene vergadering aanvaard.  European Bowling stelde een nieuw programma voor waarbij werd beroep gedaan op een marketingfirma, in de nabije toekomst zul je het nieuwe logo overal tegenkomen,
op de Europese kampioenschappen, in de communicatie, bij de opleidingen en de European Bowling Tour.
Verder werd een commissie in het leven geroepen om de integratie van vrouwen in onze sport te onderzoeken en te kijken welke mogelijkheden kunnen gecreëerd worden om dames naar leidinggevende functies te leiden.  De Europese kampioenschappen zullen onder de loep gehouden worden en atleten en coaches zullen inspraak krijgen en zo de nieuwe formules mee kunnen uitwerken.  Verder wordt er werk gemaakt van de ontwikkeling van een nieuwe website, een nieuwsbrief, de aanpassingen van de statuten en de sportreglementen.
Al bij al een hele vernieuwing voor een orgaan dat al jaren geparkeerd was en waar stof begon op te komen.


Update 22.07.2021

Transferlijst Bowling Vlaanderen
Transferlijst FFB
Transferlijst Bowling Vlaanderen <-> FFB

13.04.2021 : Mededeling aan alle clubs23.06.2021 Nationale Kalender 2021-2022

Lijst WADA 2020
(World Anti-Doping Code)


BBSF heeft besloten dat de termijn inzake de aanpassing van de balansgaten wordt aangepast naar 01-01-22.
Zo hebben zowel spelers als proshop uitbaters de tijd om de nodige aanpassingen te doen.
Spelers die deelnemen aan buitenlandse competities dienen er wel rekening mee te houden dat deze
regeling alleen geldt in België.

 

 

 


special olympicskalenders naar reglementen