info bbsf kalender competities formulieren
thuis
 
interteams
interteams jeugd
interteams veteranen
interteams veteranen plus
interteams trios dames
 

tornooien

Tornooien

- 13-19/09/21 Les Bassins - Bowling des Bassins (geannuleerd)
- 11-17/10/21 Tragel Sport - Bowling Tragel Sport
- 22-28/11/21 Alloo - Bowl Inn Sint-Martens-Latem
- 17-23/01/22 Les Alliés - Bowling Les Aliés
- 22-27/02/22 Royal Ghent BC - Bowl Inn Sint-Martens-Latem
- 19/03/22 Unified Tornooi - Euro Bowling
- 14-20/03/22 Dee Cee's-Gebo - Bowling Tragel Sport
- 04-10/04/22 The Pinz - Bowling The Pinz Erondegem
- 05/06/2022 Finale Super 6 - Bowling Les Alliés


Jeugdtornooien

23-24/10/21 25ste Internationaal Jeugd - Bowling Stones Wommelgem
29-30-21/10/21 25ste Internationaal Jeugd - Bowling Stones Wommelgem

Promotiewedstrijden

- 18-26.12.2021: "VARKENSWEDSTRIJD 2021" - Bowling Antares
 

sinjoor